Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Defendants identified only as 'Others' on court documentation'.