Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth '12-15 Cliff Terrace, Margate funding'.