Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Procurement of Contractors and Construction Consultancy Services'.