Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Correspondence regarding Peak Gen's generator compound planning application'.