Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Request for copy of the Governing Document'.