Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Organisational Structure chart for Adult and Children Services'.