Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Request for a copy of a guidance document dated "11 November 2015 2:09pm"'.