Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Copy of PEDL 164 and Deed of Variation'.