Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'List of Empty Properties including HMOs Request'.