Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Missing 654 Release paperwork'.