Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'HMO Licensing Landlords and Managers'.