Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Request for accident statistics on the A27'.