Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Policy relating to those that may pose a risk to children'.