Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Zoning of land in terms of EPA90 / COPLAR'.