Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Information on S106 funds'.