Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Mathematics entry grades (Leeds)'.