Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Dunton Garden Suburb Consultation'.