Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Town and Country Planning Act 1990 section 215'.