Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Copy of full KPMG report on LDL'.