Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'L100, 4V86 and M100 Admissions Statistics for Sept 2015 Entry'.