Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'List of commercial properties not receiving small business rate relief'.