Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Commercial premises not receiving retail relief'.