Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Funding from fossil fuel industry'.