Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Minutes for Health Overview and Scrutiny Committee meeting 28th july'.