Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'KPMG Engagement letter concerning confidential LDL report'.