Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'LNAT for M100 Undergraduate Entry'.