Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'National Non-Domestic Rating List Data - Third-party Intellectual Property'.