Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Organisational structure and contact details'.