Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Social Services IT Solutions'.