Manylion cais “19 Years since IRA attempted murder and Corrupt Winton Keenen, Northumbria Police and Crime Department STILL protecting terrorists and the IRA

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3207414  sent    2018-06-18 09:53:44 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-06-18 09:53:44 +0100  outgoing  
3329051  overdue    2018-07-18 00:00:00 +0100         
3393821  status_update  described_state  2018-08-06 13:10:02 +0100  rejected  rejected  2018-08-06 13:10:02 +0100   
3676937  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-11-07 03:45:28 +0000         
3676938  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-11-07 03:45:28 +0000         
3676939  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-11-07 03:45:28 +0000         
5031308  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-07 03:46:31 +0100         
5031309  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-07 03:46:31 +0100         
5031310  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-07 03:46:31 +0100         
5031311  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-07 03:46:31 +0100         
5031312  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-07 03:46:31 +0100         
5031313  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-08-07 03:46:31 +0100         
6286052  status_update    2020-02-15 14:27:19 +0000  rejected  rejected  2020-02-15 14:27:19 +0000   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.