Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Lauren Wright Child Protection Inquiry Report'.