Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Impact of LIBOR on Barts NHS PFI Hospitals?'.