Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Bus User Guide'.