Manylion cais “18/03055/Ful

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3558400  sent    2018-09-27 07:33:34 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-09-27 07:33:34 +0100  outgoing  
3558464  response    2018-09-27 08:47:30 +0100    waiting_response  2018-09-28 16:48:06 +0100  incoming  
3563328  status_update    2018-09-28 16:48:05 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-09-28 16:48:06 +0100   
3569001  response    2018-10-01 12:36:40 +0100    successful  2018-10-05 11:04:39 +0100  incoming  
3581299  status_update  described_state  2018-10-05 11:04:39 +0100  successful  successful  2018-10-05 11:04:39 +0100   
3857075  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-06 03:50:42 +0000         
3857076  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-06 03:50:42 +0000         
3857077  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-06 03:50:42 +0000         
3857078  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-06 03:50:42 +0000         
3857079  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-06 03:50:42 +0000         
5465876  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         
5465877  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         
5465878  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         
5465879  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         
5465880  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         
5465881  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         
5465882  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         
5465883  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         
5465884  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         
5465885  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-10-06 03:49:33 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.