Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Section 38 Highways Agreement'.