Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Online form for registering new domain names?'.