Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'FOI log for 2011/12, 2012/13 and 2013/14 to date'.