Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'DIO presentation - "Managing the Defence Legacy: From Bullets to Billets."'.