Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'School Supply Agency Spend 2012/13'.