Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Knowledge of vital interests justifying a nuclear attack'.