Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Were all Energy Company Obligation works publicly procured?'.