Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Cost of demolition works in 2011 & 2012'.