Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Email Addresses for Nursing Agencies in England and Scotland'.