Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'PCT contacts and GP systems'.