Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth ''If asked' responses held by GMP'.