Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'DU penetrator collection Iraq 2003/4'.