Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Traffic regulation orders for Cambridge (2012)'.