Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Drug and Alcohol practioners'.