Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Licensed Premises in St Andrews'.