Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Agency Staffing 2011-12'.